Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THƯỢNG TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 27 V/V LỰA CHỌN SGK
THÔNG TƯ 27 V/V LỰA CHỌN SGK
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/01/27-bgddt.pdf
quyết định 4119/qđ-bgdđt phê duyệt sách giáo khoa lớp 5 BGD
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-4119-QD-BGDDT-2023-phe-duyet-sach-giao-khoa-mon-hoat-dong-giao-duc-lop-5-589479.aspx

quyết định 392 bộ giáo dục và đào tạo
https://84864c160d.vws.vegacdn.vn//data/doc/2024/thnguyentrucnhabe/2024_2/7/4-quyet-dinh-392-bgddt-phe-duyet-sach-giao-khoa-lop-5-va-ngoai-ngu-1_7220248.pdf


 
Tác giả: THLT Nguồn: Trường TH Long Thượng
2018 © Trường Tiểu học Long Thượng
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An