Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Long An triển khai cài đặt sử dụng ứng dụng “Long An Số”

Long An triển khai cài đặt sử dụng ứng dụng “Long An Số”

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phát triển xã hội, UBND tỉnh Long An đã giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Nền tảng công dân số, ứng dụng “Long An Số”.

Theo đó, đây là kênh tương tác hai chiều giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên nền tảng thiết bị di động. Ứng dụng "Long An Số" giúp triển khai các dịch vụ số, dịch vụ thông minh của tỉnh như: y tế, giáo dục, giao thông…; người dân dễ dàng tiếp cận, cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị để các cơ quan chính quyền tiếp nhận, xử lý, phản hồi kịp thời.

Đồng thời, ứng dụng "Long An Số" cũng giúp các cơ quan chính quyền thông tin cảnh báo các nội dung, vấn đề cấp thiết đến người dân như: các vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, tình hình dịch bệnh, thiên tai, bão lụt...

Nhằm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh nắm các thông tin, chức năng, tiện ích của Nền tảng công dân số, ứng dụng "Long An Số" và cài đặt, trải nghiệm ứng dụng, phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày trên môi trường số.

UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt sử dụng ứng dụng "Long An Số" đảm bảo đạt tỷ lệ 100% và hỗ trợ người thân cài đặt sử dụng. Thực hiện tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng "Long An Số" trên Cổng/Trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt sử dụng ứng dụng "Long An Số" đảm bảo đạt tỷ lệ 100% và hỗ trợ người thân cài đặt sử dụng.

Giao chỉ tiêu cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt sử dụng ứng dụng "Long An Số", đảm bảo đạt tỷ lệ trên 50%.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về ứng dụng "Long An Số" trên các hệ thống truyền thanh cơ sở, bản tin điện tử, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của địa phương.

Thông tin giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng "Long An Số" được đăng tải tại địa chỉ: https://chuyendoiso.longan.gov.vn/ (mục Tài liệu tuyên truyền - Giới thiệu ứng dụng Long An Số).

Tác giả: Huỳnh Thị Tuyết Sương Nguồn: UBND TỈNH LONG AN
2018 © Trường Tiểu học Long Thượng
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An